9. Ποια είναι η διαδικασία παραχώρησης του «Visitors Pass – Visa»;

08. 02. 2021

go bottom

9. Ποια είναι η διαδικασία παραχώρησης του «Visitors Pass – Visa»;

Σε περίπτωση πελατών εκτός ΕΕ (για παράδειγμα πελάτες από τη Ρωσία) μετά την επιβεβαίωση της κράτησης, οι εκπρόσωποι του Villas2let θα επικοινωνήσουν με την αρμόδια αρχή και θα παράσχουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Συνήθως είναι μια πολύ απλή διαδικασία και διαρκεί μόνο 2 εργάσιμες ημέρες. Αυτό το δελτίο επισκέπτη σας δίνει το δικαίωμα να επισκεφθείτε μόνο […]

Σε περίπτωση πελατών εκτός ΕΕ (για παράδειγμα πελάτες από τη Ρωσία) μετά την επιβεβαίωση της κράτησης, οι εκπρόσωποι του Villas2let θα επικοινωνήσουν με την αρμόδια αρχή και θα παράσχουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Συνήθως είναι μια πολύ απλή διαδικασία και διαρκεί μόνο 2 εργάσιμες ημέρες. Αυτό το δελτίο επισκέπτη σας δίνει το δικαίωμα να επισκεφθείτε μόνο την Κύπρο και δεν παρέχει πρόσβαση σε άλλες χώρες.