15. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τις ηλεκτρικές συσκευές και τις συσκευές νερού;

08. 02. 2021

go bottom

15. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τις ηλεκτρικές συσκευές και τις συσκευές νερού;

Τίποτα δεν διαφέρει από αυτό που έχετε στο σπίτι. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού ελέγχεται πριν από την άφιξή σας, διασφαλίζοντας ότι όλα είναι εντάξει. Οι ηλεκτρικές συσκευές λειτουργούν πολύ απλά. Όταν απαιτείται περισσότερο ζεστό νερό, αυτό που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσετε τον σχετικό διακόπτη και να ακολουθήσετε το εγχειρίδιο οδηγιών. Όλα τα ενοικιαζόμενα […]

Τίποτα δεν διαφέρει από αυτό που έχετε στο σπίτι. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού ελέγχεται πριν από την άφιξή σας, διασφαλίζοντας ότι όλα είναι εντάξει. Οι ηλεκτρικές συσκευές λειτουργούν πολύ απλά. Όταν απαιτείται περισσότερο ζεστό νερό, αυτό που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσετε τον σχετικό διακόπτη και να ακολουθήσετε το εγχειρίδιο οδηγιών. Όλα τα ενοικιαζόμενα καταλύματά μας είναι εξοπλισμένα με εγχειρίδια ή σημειώσεις με οδηγίες, τόσο στην αγγλική όσο και στη ρωσική γλώσσα. Φυσικά, η online υπηρεσία Villas2let είναι διαθέσιμη 24/7 για να σας παρέχει βοήθεια.