12. Τι θα συμβεί αν σημειωθεί κάποια ζημιά ενώ είμαστε στο σπίτι;

08. 02. 2021

go bottom

12. Τι θα συμβεί αν σημειωθεί κάποια ζημιά ενώ είμαστε στο σπίτι;

Μόλις συμβεί η ζημιά, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε το γραφείο διαχείρισης ακινήτων, ώστε ένας εκπρόσωπος μας να επισκεφθεί το κατάλυμα και να εξετάσει τη ζημιά. Είτε ο ιδιοκτήτης είτε η ομάδα διαχείρισης ακινήτων θα κανονίσει την επισκευή και θα σας δώσει μία απόδειξη. Το ποσό που πληρώθηκε για την αποκατάσταση της ζημιάς θα αφαιρεθεί από […]

Μόλις συμβεί η ζημιά, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε το γραφείο διαχείρισης ακινήτων, ώστε ένας εκπρόσωπος μας να επισκεφθεί το κατάλυμα και να εξετάσει τη ζημιά. Είτε ο ιδιοκτήτης είτε η ομάδα διαχείρισης ακινήτων θα κανονίσει την επισκευή και θα σας δώσει μία απόδειξη. Το ποσό που πληρώθηκε για την αποκατάσταση της ζημιάς θα αφαιρεθεί από την εγγύηση.