Όροι και προϋποθέσεις banner

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΥΡΩΜΑΤΟΣπήγαινε κάτω

Οροι και Προϋποθεσεις

 

Ορισμένες εγκαταστάσεις, δραστηριότητες και εκδρομές θα μπορούσαν να ενέχουν ένα στοιχείο κινδύνου. Αυτές οι δραστηριότητες, οι εγκαταστάσεις και οι εκδρομές δεν διευθύνονται ούτε ελέγχονται από το Villas2let αλλά από εταιρείες που συνεργάζεται το Villas2Let. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε, να αγοράσετε ή να κάνετε χρήση οποιωνδήποτε προαιρετικών δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων ή εκδρομών που δεν αποτελούν μέρος του πακέτου διαμονής σας, το Villas2let δεν μπορεί να δεχτεί καμία ευθύνη σε σχέση με τέτοιες κρατήσεις και δραστηριότητες και δεν φέρει καμία ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε αξίωση και ή ζημιά ή ατύχημα που προκλήθηκε από τέτοιους τρίτους. Η Villas2Let θα παρέχει υπηρεσίες θυρωρείου μόνο ως αντιπρόσωπος και αντιπρόσωπός σας και όχι ως εκπρόσωπος αυτών των εταιρειών. Η σύμβαση για την παροχή αυτής της δραστηριότητας, εγκατάστασης ή εκδρομής θα είναι μεταξύ εσάς και του παρόχου. Αυτές οι τοπικές πληρωμές για δραστηριότητες, εγκαταστάσεις και εκδρομές θα υπόκεινται στην τοπική νομοθεσία και δικαιοδοσία. Η διακριτική ευχέρεια να συμμετάσχετε σε τέτοιες δραστηριότητες, εγκαταστάσεις ή εκδρομές είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη λογικών προφυλάξεων για τη δική σας ασφάλεια και για την ασφάλεια οποιωνδήποτε παιδιών ή μελών της οικογένειας για τα οποία είστε υπεύθυνοι. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εγκατάστασης, της δραστηριότητας ή της εκδρομής για τους όρους και τις προϋποθέσεις της δραστηριότητας, της εγκατάστασης ή της εκδρομής σας που θα διέπουν τη σύμβασή σας με αυτά τα μέρη. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τις υπηρεσίες μας, αποδέχεστε δεσμεύοντας την εταιρεία μας ότι δικαιοδοσία θα έχουν μόνο τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.